Design patterns ukazujú na slabosti

Blaine Buxton má vo svojom článku odkaz na skvelú úvahu Sama Griffitha. Táto v skratke hovorí, že design pattern (okrem toho, že je to skvelá vec na pomoc programovaniu v existujúcom jazyku) je vlastne ukážka toho, kde je tento slabý, a že zadefinovanie design patternu je len začiatok - ďalší krok má byť oprava jazyka tak, aby už slabý nebol.

A ukazuje dôkazy na historických design patternoch.