Obchod ako zjednocujúca metafora - každý je vlastne živnostník

- Posted in Politics by - Comments
Keď som mal raz znovu pocit, aký je legislatívny systém zložitý, ako je veľa zákonov, ako sa vzájomne odkazujú, ako sú ľudia nútení robiť to a ono, ako sú mnohé veci zabetónované v Read more